VIDEOMEDEJA TIM 2023

Ivana Sremčević Matijević

Direktorka Festivala

Srđan Radaković

Selektor Festivala

Željko Mandić

Selektor Festivala

Saša Matijević

Koordinator Festivala

Marijana Topo

PR Festivala

 

Festival VIDEOMEDEJA 2023

PRODUKCIJA I ORGANIZACIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA

DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević

UMETNIČKI SAVET
Željko MandićIvana Sremčević Matijević

SELEKCIONA KOMISIJA
Željko Mandić, Srđan Radaković, Ivana Sremčević Matijević

DIREKTOR PROJEKTA LUNARTIS
Saša Matijević

VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić, Saša Matijević

KOORDINATOR
Saša Matijević

PR
Marijana Topo

TEHNIČARI
Ivan Pavlov, Žarko Pavlov

VOLONTERI
Iva Živanović, Uma Zuban, Miljana Kostadinović, Dejana Malakovski, Milica Gvozdić, Kiril Jelcov