Camera Lucida

Maja Bogojević Camera Lucida, 60 min, Monte Negro, 2015 Prof. dr Maja Bogojević je filmska teoretičarka i kritičarka, dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, osnivačica i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida (www.cameralucida.net), članica žirija…

Continue Reading Camera Lucida

VIDEO RADOVI

Mihailo Ristić VIDEO WORKS, 60 min, Color, Stereo, Serbia, 2015 Rođen 1953.g. u Beogradu, Jugoslavija. Živeo u Kanadi i Velikoj Britaniji. Multimedijalni (višemedijski) umetnik, filmski stvaralac, književni prevodilac, pesnik, pisac,…

Continue Reading VIDEO RADOVI

Spaceflight, Ghost Towns and Dust

Damon Mohl Spaceflight, Ghost Towns and Dust, 45 min, Color, Stereo, United States, 2015 Damon Mohl (1974) je filmski stvaralac i multimedijalni umetnik. Bio je nominovan za nagradu Studentske filmske…

Continue Reading Spaceflight, Ghost Towns and Dust

MISTAKEN FOR A STRANGER

Eugenia Gortchakova MISTAKEN FOR A STRANGER, 61:14 min, Color, Stereo, Germany, 2015 Eugenia Gortchakova je rođena u Kirovu (Rusija); trenutno živi i radi u Oldenburgu (Nemačka) kao umetnica i kustos.…

Continue Reading MISTAKEN FOR A STRANGER