Camera Lucida

Maja Bogojević Camera Lucida, 60 min, Monte Negro, 2015 Prof. dr Maja Bogojević je filmska teoretičarka i kritičarka, dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, osnivačica i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida (www.cameralucida.net), članica žirija…

Continue ReadingCamera Lucida

VIDEO RADOVI

Mihailo Ristić VIDEO WORKS, 60 min, Color, Stereo, Serbia, 2015 Rođen 1953.g. u Beogradu, Jugoslavija. Živeo u Kanadi i Velikoj Britaniji. Multimedijalni (višemedijski) umetnik, filmski stvaralac, književni prevodilac, pesnik, pisac,…

Continue ReadingVIDEO RADOVI