You are currently viewing Sistematika algi  2_1

Sonja Bojanić

Sistematika algi  2_1, 02:09 min, BW, Stereo, Serbia, 2020

Status slobodnog umetnika 2020.

Član SULUV-a od 2016.godine.

Stekla zvanje Master likovni umetnik u klasi vanr.prof.Gorana Despotovskog, likovni odsek, smer slikarstvo, predmet Digitalna slika na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2015.god.

Alge su velika grupa organizama u koju spadaju raznovrsni oblici, od jednoćelijskih do višećelijskih. U novijim radovima koristim se radijalnom simetrijom.Simetrija je pravilna organizacija delova tela koji su rasporedjeni prema odredjenim zakonitostima prema osama simetrije,tako da su naspramne strane jednake kao predmet i lik u ogledalu.Prema tome sve životinje možemo da razvrstamo u dve grupe.Asimetrične čije se telo ne može podeliti na jednake delove jer nemaju stalan oblik kakvi su npr.amebe i sundjeri.Simetrične životinje se dele na sferično radijalno i bilateralno simetrične.Sferično simetrčne životinje nazivaju se još i homaksonski organizmi imaju loptast oblik tela.Kroz centar je moguće provući neograničen broj homopolnih osa i kroz njih postaviti isto toliko ravni simetrije.