You are currently viewing Nevermind

Jean.Marc E. Roy

Nevermind, 5 min, Canada, 2013

Roy je jedan od osnivača kolektiva 3REG, kao i manifestacije IMPROVIDEO. Dobio je mnoge stipendije za produkciju i osvojio nekoliko nagrada za svoje filmove, uključujući Gemini. Njegovi radovi viđeni su širom sveta na festivalima, internetu i televiziji. Sada radi na svom prvom dugometražnom dokumentarnom filmu, a njegove dve poslednje dokumentarne serije su online na internetu, na TV5.ca.

Godina 1994. Jedan motel. Jedan događaj. Kurt Cobain.