You are currently viewing Reverso

Francesco Zucchi

Reverso, 3 min, Italy, 2012

Francesco Zucchi je rođen u Novafeltria-ji, Italija, 1980, a živi u Pennabilli-ju, Italija. Videografska diploma za montažu na National School of Cinema of Bologna, Italija. Radi od 2004. kao kamerman, montažer i režiser u nekoliko italijanskih televizijskih emisija. Kao video producent sarađivao je sa raznim umetnicima i međunarodnim muzičarima koji izvode svoje promotivne video klipove.

Mislite li da drugi idu u pogrešnom smeru? Možda imamo različita gledišta. Neka žena sa novim pogledom na svet kreće se i tako otkriva svemir pun odgovora i novih pitanja.