You are currently viewing Der Doppelgänger

Bernard Gigounon

The Double, 6.17 min, Belgium, 2012

Alfred Hičkok je jednom rekao: „Film, Film, Film. Tri stvari sa kojima možemo da vidimo svet kao što želimo da ga vidimo, onakav kakav je i kakav može biti”. Upravo ta perceptivna dvosmislenost, višestruki slojevi realnosti uključeni u pokretu vremenski zasnovane slike, podsticale su Bernard-a Gigounon-a da počne da koristi video medijum. Pre toga, nakon studija na Odseku za skulpture u Ensav – La Cambre (Brisel), on je uglavnom pravio skulpture sa osnovnim tradicionalnim materijalima kao što su metal i drvo. Ali čak i tada je njegov rad zasnovan na fascinaciji za sitne, naizgled trivijalne aspekte našeg svakodnevnog života od kojih on pokušava da stvori magiju i poeziju. Bernard Gigounon živi i radi u Briselu.

U ovom videu učestvujemo u rođenju omče, one koju možemo da definišemo kao život i smrt predstave o američkom heroju. Glumac svaki put iznova ubija predstavu o samom sebi – nekad je ona starija, nekad mlađa, često u različitim estetskim kontekstima, već prema filmskom univerzumu koji nastanjuje. „Sve se vraća, sve se plaća”. Dvojnik, duh, ne može da nadživi samog sebe; ovaj grad je suviše mali za obojicu.