You are currently viewing Engranaje

Isabel Pérez del Pulgar

Engranaje, 07:05 min, B&W, Stereo, France, 2022

Isabel Pérez del Pulgar je rođena u Granadi u Španiji, sa prebivalištem u Francuskoj od 2015. godine. Diplomirala je geografiju i istoriju, specijalizant iz slikarstva na univerzitetu u Granadi. Sredinom 2000-ih je usvojila video kao sredstvo kreacije i izraza.

Mašina je sistem sistema. A sistem je naručen modul elemenata. Od svega ovoga je sačinjeno telo, mašinerija koja postoji u meri integracije i koordinacije između svih naručenih sistema koji ga čine. Za ovu koordinaciju je neophodno prihvatanje, od strane svakog elementa koji grade sistem, i njegove uloge unutar zupčanika koji pokreće mašineriju. Kontrola, potčinjenost, prihvatanje. Svaki element gleda i posmatran je. Simptomi panoptičke mašinerije koja stvara i održava snagu odnosa bez značaja za element. Na ovaj način moć ostaje bez lica da je identifikuje, ostajući zamagljena. Dajući opšti izgled svakom elementu, individualizovanom, vodi ka potpunoj slobodi izbora pod nadzorom velikog oka koje vidi i kontroliše sve. Crno ogledalo.