You are currently viewing Beehive

Michaela Nettell

Dvokanalna video instalacija, GB, 2010
Vizuelno istraživanje misterioznog i poetičnog delovanja košnica. Ispupčena stakla i ogledala prelamaju i ponovo uramljuju sekvence videa velike brzine, skrećući pažnju na osetljive ritmove i arhitekturu košnica. Prikazani na dva susedna monitora, video lupovi upoređuju komplikovane strukture košnica sa ramovima koje su pravili ljudi, kolektivno ponašanje kolonije sa minijaturnim pokretima pojedinačnih pčela.