You are currently viewing OXYGEN 4

Dan Oki (Slobodan Jokić)

Written and directed by Dan Oki | Cast: Vili Matula, Barbara Gene, Atsushi Ogata, Nataša Lušetić, Marc Barbe DV, 90 min, Color, Sound, HR, 2004
Dan Oki: OXYGEN 4
KISIK 4 (O4) je priča o ljubavi i smrti, unutar čije se jednostavne naracije i dramaturške celine od tri čina isprepliću i presecaju najrazličitiji žanrovi. Prvi deo tako predstavlja koncepcijski crossover naučne fantastike i TV sapunice koji se pak nadalje meša sa melodramom, elementima socijalne fantastike i ljubavnog filma. Svi ti elementi dramaturški se pretvaraju u strukturalistički film čiji unutrašnji ustroj omogućuje rastvaranje zatvorene celine na sastavne delove, dekonstrukciju celine i njezinu dalju medijsku multiplikaciju.