You are currently viewing Fronta

Goran Škofić

Fronta, Video installation, Croatia, 2012

Nagrada Bogdanka Poznanović

Članovi žirija su skrenuli pažnju pažnju na korišćenje nekoliko elemenata sa maksimalnom efikasnošću u evociranju društvenih i prostornih odnosa, kao i struktura reda.
Prolaženje jednog, dva lika, pa marširanje cijele vojske kao rijeke multupliciranih likova, te njihove permutacije osnovni su model koji čini radnju. Upotrebom crno bijele slike i hibridnog zvuka, pratimo slike vojske i vojnika, kolone, parade, prizorima koji kontinuirano teku, prolaze kadrom, predstavljajući masu uniformiranih tijela kao reprezentaciju moći. Rad prikazuje običnog čovjeka koji umnožavanjem postaje neka vrsta korporacije.