You are currently viewing Sans-titre

Neïl Beloufa

Sans-titre, 14:57, Color, Stereo, Netherlands, 2010

Sphinx Award

Rad rekonstruiše memoriju sa nekoliko veoma sugestivnih elemenata. To je kompleksan eksperiment u slaganju višestrukih slojeva reprezentacije.
Radnja ovog filma smeštena je u luksuznoj vili u Alžiru, građenoj u modernističkom stilu. Ili zapravo, nije. U stvari, to je reprodukcija vile, napravljena od kartona sa nalepljenim foto tapetama. Na ovoj zbunjujućoj pozadini razni ljudi govore o periodu kad je kuća bila zaposednuta teroristima koji su je neko vreme navodno koristili kao sklonište. Neïl Beloufa je bazirao ovaj film na događaju koji se zapravo desio: napad terorista na vilu u blizini Alžira 1990-ih.