You are currently viewing ¿Donde Quedo La Belleza?

Enrique Cerrejon

09:00, Color, Stereo, Spain, 2012
U muzeju savremene umetnosti skulptura započinje diskusiju o tome da li su oni „umetnost“ i da li zaslužuju da budu prepoznati kao takvi.