You are currently viewing Deconstructing Identity Paradigm

Bogumił Misala (IP Group) Jakub Lech (IP Group)

Deconstructing Identity Paradigm, Stereo, Poland, 2013

Bogdanka Poznanovic Nagrada za najbolju medijsku instalaciju, nastup uživo, Software, URL

Deconstructing identity paradigm iz Poljske je izazovni performans uživo, i dobro konstruisani audio-vizuelni kolaž. Bogumil Missal and Jakub Lech su u interakciji na bini stvarajući sažet i oštar rad digitalnog doba.

Identity Problem Group je interdisciplinarni umetnički kolektiv koji kombinuje vizuelne i izvođačke umetnosti, kao i dramaturgiju, sa arhitekturom, videom i zvukom. Njihov umetnički domen jeste improvizacija zasnovana na kolaborativnom stvaranju, transmedijalnim aktivnostima, performansu, multimedijalnim instalacijama i filmu. IP prihvata delovanje na periferiji umetnosti, te teoretsku praksu i diskurs, otvarajući se različitim oblastima kreativne misli i dnevnog života i stavljajući akcenat na kreativni proces.

dIP (Deconstructing Identity Paradigm) (performans, 2012) –Audio-vizuelni performas čiji su autori Jakub Lech i Bogumił Misala, u kojem tri slučajna toka: reč, muzika i slika navode na perceptivnu igru. Habit—zbunio je i autora i primaoca poruke/značenja, počinje proces kodiranja i de—kodiranja iznova.