You are currently viewing Umirući film

Maja Nešković Novaković

Dying film, 2:42 min, Stereo, Serbia, 2015

Rođena 1987. godine u Srebrenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirala i stekla master diplomu na odseku Istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama i saradnica je Centra za muzeologiju i heritologiju na istom fakultetu.

Autorka preko ogledala otkriva svoju odsutnost sa mesta gde se nalazi, kao u Fukoovoj heterotopiji. Predstavljamo sebi kako čovek, u svojim poslednjim trenucima života, gleda izdvojena sećanja, kao da gleda film. Svaki čovek postaje režiser, kao što je to na kraju života.

https://www.facebook.com/videomedeja/videos/301523567632218