You are currently viewing Power and Seduction – recent works from the LIMA collection, Amsterdam

Theus Zwakhals

Power and Seduction – recent works from the LIMA collection, Amsterdam, 75 min, Netherlands, 2017

Zainteresovani za najnovije radove poznatih umetnika i novih talenata?

Umetnička kolekcija LIMA iz Amsterdama je sve veća i ispunjena novim medijima, video umetnošću,  digitalnom umetnošću i instalacijama. Novi radovi dopunjuju kolekciju novim razmišljanjima, odnosima i perspektivama. Sa online katalogom kao platformom i međunarodnom mrežom u okviru koje se prikazuje ova kolekcija, LIMA ujedinjuje umetnike sa muzejima i festivalima širom sveta.

LIMA katalog obuhvata umetničke radove od ranih eksperimentalaca šezdesetih godina do danas i fokusira se na glavne teme u medijskoj umetnosti: radovi koji komentarišu (masovnu) komunikaciju i (masovne) medije, (performanse) registracije, srednje specifične radove i narativni Video art. Ponosni smo što predstavljamo rad poznatih međunarodnih umetnika i novih talenata u oblasti video i digitalne umetnosti, od Nam Jun Paik i Marine Abramović, do Nicolas Provosta i belit sag.

Ovaj program istražuje odnos između video umetnosti i kinematografije, zavodljivu moć i istinitost savremenih slika.

Douwe Dijkstra – Voor Film / Supporting Film (NL, 2015, 11min)
Seoungho Cho – Latency Contemplation 2 (USA/KOR, 2016, 7min)
belit sag, Ayhan and Me (NL/TR, 2016, 14min)
Donna Verheijden – Land of Desire – Happy is the New Black (NL, 18min, 2016)
Sebastian Diaz Morales – The Lost Object (NL, 2016, 13min)
Michiel van Bakel – Road Trip to the Dutch Mountains (NL, 2015, 3min)