You are currently viewing Miraculous Aqueduct

David Finkelstein

Miraculous Aqueduct, 15:30 min, Color, Stereo, United States, 2018

David Finkelstein-ovi video radovi su prikazivani na brojnim filmskim festivalima širom sveta, a na sedamnaest od njih su osvajali nagade. Bio je gostujući umetnik na Traverse Video festivalu u Tuluzu, Francuska, 2013. godine.

Poetsko istraživanje izvora kreativnosti. Da li da inspiraciji pristupimo neorganizovano, nalazeći ideje nasumice, da vidimo koja će se od njih zapatiti? Ili bismo mogli da se direktno priključimo na nepresušni izvor novih ideja, bez mentalnog napora?