You are currently viewing Boogie Stomp Pink

Stuart Pound

Boogie Stomp Pink, 3:34 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2017

Stuart Pound živi u Londonu, bavi se filmom, digitalnim videom, zvukom i vizuelnim umetnostima od ranih sedamdesetih. Od 1995. godine je sarađivao sa pesnikinjom Rosemary Norman. Video rad je prikazan u Londonu i na međunarodnim festivalima.

Bugi ples koji izvode William i Maeva, skinut je sa interneta. Vertikalni odeljci uzeti sa svakog kadra su organizovani na 24 panela kako bi se pokazao obrazac i pokret u svakoj sekundi.

Prvi put je prikazan u septembru 2017. godine na Ottawa International Animation Festivalu.