You are currently viewing Simulacra Contemplating The Mirror Neuron System

Ben Skea

Simulacra Contemplating The Mirror Neuron System, 1:25 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2018

Ben Skea je umetnik koji živi i radi u UK, a bavi se pokretnim slikama, skulpturom, animacijom i zvukom.

Simulacra Contemplating the Mirror Neuron System, animirana meditacija o mehanici ljudske empatije, moždanih vijuga, opservacionog učenja. Niz zaokruženih interakcija, poteza i prelaza ispituje fluidnu granicu između čoveka i mašine.