You are currently viewing Deep Sophia

Yvette Granata

Deep Sophia, Mono, United States, 2022

Yvette Granata je medijska umetnica i asistentkinja profesora na Univerzitetu u Mičigenu na odseku za film, televiziju, medije i digitalne studije. Ona stvara impresivne instalacije, video umetnost, VR filmove i hipotetičke sisteme tehnologije.

Trokanalna interaktivna video instalacija koja istražuje raskrsnicu između veštačke inteligencije, totalnih promašaja i uhvaćenih emocija. Sofija robot je mapirana na licima žena iz istorijskih filmova, kao i na licima publike, naglašavajući neobičnu formu ljudsko-robotskog izraza.