You are currently viewing Plank

Nagrada Bogdanka Poznanović

Goran Despotovski

Plank, Stereo, Serbia, 2022

Rođen je 13.08.1972. godine u Vršcu, Srbija. Završio je Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija 1995. godine. Diplomirao je 1999. godine, a master studije završio 2003. godine na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i stekao zvanje doktora nauka likovnih umetnosti.

Iznošenje pozicije čoveka koji je neprepoznatljiv u društvu, i prepoznati ga i sugerisati da je to primenjivo na sve nas kroz kombinaciju spontanih ili smisleno određenih i kontrolisanih uslova, ovaj rad govori o datoj nam sudbini pod određenim pravilima.