You are currently viewing La bride – The dog’s leash

Nicolas Piret

La bride – The dog’s leash, 03:48 min, Color, Stereo, Belgium, 2022

Zvoni zvonik, a ptice odleću.

Na selu, na obodima malog sela, pas vezan za jako dugi lanac posmatra kako nestaju na horizontu.

Vreme je da krene;

Zaigra se preko polja;

Koliko daleko će mu lanac dozvoliti da ide?

Nakon što je stekao diplomu iz crtanja na Kraljevskoj akademiji likovnih umetnosti u Briselu i boravka u školi za grafička istraživanja (ERG) u stripovima / videima, Nicolas Piret nastavlja svoje studije sa master diplomom iz animiranog filma na ENSAV La Cambre.