You are currently viewing What Is Nothing (After What Is Nothing)

Kristin Reeves

What Is Nothing (After What Is Nothing), 10:08 min, Color, United States, 2021

Reeves je pronašla svoje medicinske fotografije kada je još bila dete. Bila je preneražena slikama koje je našla, znajući da su to ona, ali ne ona Kristin kakvom sebe vidi.

Kristin Reeves (rođena 1976. godine u Muncie-u, SAD) sprovodi svoje eksperimentalno kreativno istraživanje na medijskim telima kako bi prikazala povredu i otpornost.