Zoran Naskovski

Zoran Naskovski je konceptualni i medijski umetnik. Radi u širokom rasponu medija kao što su video, film, instalacija, performans, zvuk, internet projekti. Radovi Naskovskog izlagani su kako na srpskoj umetničkoj…

Continue ReadingZoran Naskovski

Adad Hannah

Adad Hannah je rođen u Njujorku, a trenutno živi u Barnabiju, Britanska Kolumbija (BC). Doktor je Humanističkih nauka i magistar likovnih umetnosti (MFA) sa Univerziteta Konkordija u Montrealu, a nosilac…

Continue ReadingAdad Hannah