You are currently viewing Hang me on the line

Lu Pulici

Hang me on the line, 3 min, Italy, 2014

Lu Pulici je rođen u Descalvado-u, Brazil, 1963, a živi u Pennabilli-ju, Italija. Diplomirao je arhitekturu na Catholic University of Santos, Brazil, i filmsku režiju na Centre d’ Estudis Cinematografics de Catalunya Barcelona, Španija. Od 1993. do 2001. radio je na španskim filmskim produkcijama kao umetnički direktor u razvoju kratkih i dugometražnih filmova.

Zvanični muzički video pesme „Hang me on the line” Jon-a Kenzie-a.