You are currently viewing The Hungry Sisters

Michaela Mandel

The Hungry Sisters, 13:24 min, Color, Stereo, Austria, 2016

Michaela Mandel studirala je likovnu umetnost i studije kulture. Živi u Beču i radi kao režiserka eksperimentalnog i animatorskog filma. Već nekoliko godina njena umetnička animacija čini takođe sastavni deo austrijske umetničke filmske kuće.

Bila jednom jedna majka dve kćerke koja je živela u tako užasnom siromaštvu i očajanju da je rekla svojim devojčicama: „Moraću da vas pobijem ili ćemo u suprotnom sve da gladujemo“. Sestre odgovoriše: „Draga majko, otići ćemo u krevet i zaspaćemo i nikada se više nećemo probuditi”. I legle su…