You are currently viewing Latency Contemplation 3

Seoungho Cho

Latency Contemplation 3, 10:00 min, Color, Stereo, USA/KOR, 2018

Seoungho Cho je rođen 1959. godine u Pusanu, Južna Koreja, a trenutno živi i radi u Njujorku. Stekao je Master diplomu iz grafičkih umetnosti na Univerzitetu u Koreji, kao i Master diplomu iz oblasti video umetnosti na Univerzitetu u Njujorku. 

Njegovi unutrašnji pogledi i percepcija spoljašnjeg sveta spajaju se u apstraktnoj meditaciji o prostoru, mestu i zvuku. Prirodni pejzaži su gurnuti do ivica apstrakcije. Planine, stene, senke, voda: sve teče, sve je u pokretu. Latency Contemplation 3 je koreografija horizontalnih linija, koje plove vertikalno.