You are currently viewing EDUKONS, Fakultet za Digitalnu Produkciju (FDP)

Studentski VR radovi

EDUKONS, Fakultet za Digitalnu Produkciju (FDP), Serbia,2019

U okviru ovogodišnjeg međunarodnog video festivala VIDEOMEDEJA biće predstavljena selekcija radova studenata Fakulteta za digitalnu produkciju, Univerziteta EDUCONS, Sremska Kamenica. Na osnovnim akademskim studijama studenti od 2013. godine imaju mogućnost da pohađaju dva predmeta vezana za imersivnu virtuelnu realnost. Od tada je veliki broj studenata prošao kroz obuku na ovoj tehnologiji, a za VIDEOMEDEJU  je napravljena selekcija nekih od najboljih, skorašnjih radova, iz različitih žanrova. Studenti stečeno znanje primenjuju i u radu EDUVRlaba, laboratorije za VR koja je oformljena 2018. godine i opremljena vrhunskom opremom. Laboratorija se pored kreativnog rada bavi i naučnim vizualizacijama i simulacijama (NPR u domenu nuklearne fizike) i stručnim vizualizacijama (NPR arhitektura i urbanizam), kao i komercijalnim VR vizualizacijama. Pod mentorstvom prof. dr Predraga Šiđanina i uz asistenciju Jovane Plavšić, MA realizovani su radovi sledećih studenata koji su selektovani za festival VIDEOMEDEJA:

  • Miljan Terzić, VR autodrom F1 Monza, 2018. – VR simulation/game
  • Dejan Lang, Nadrealni prostori, 2018/2019. – VR art
  • Bojan Lađinović, Simulacija sećanja u VR-u, 2018. – VR art
  • Marina Kričković, VR space with an experience, 2019. – VR game
  • Miloš Delić, Fashion – Camera, 2019. – VR art