You are currently viewing Vicious Circle

Tianyun Lyu

Vicious Circle, 11:07 min, Color, Stereo, United States, USC, 2023

Nedostatak ljubavi moje bake prema mojoj majci rezultirao je time da je moja majka ispoljavala ekstremnu kontrolu nad mnom. Ovaj zao krug je rezultat postupaka unutar porodice tokom tri generacije.

Strastvena umetnica. Specijalizovana je za vizuelni razvoj i animaciju. Strastvena ne samo oko posla, već i zainteresovana za pronalaženje novih načina za animaciju. Željna da postane režiserka.

Kroz 20. vek i sada u 21. veku, School of Cinematic Arts je negovala i inspirisala pisce, režisere, naučnike, preduzetnike, producente, animatore, interaktivne dizajnere i druge koji su razvili neprevaziđeno majstorstvo u filmskoj industriji, televiziji i novim medijima.