Videomedeja Team 2022

Ivana Sremčević Matijević

Director of the Festival

Srđan Radaković

Selector of the Festival

Željko Mandić

Selector of the Festival

Saša Matijević

Coordinator of the Festival

Marijana Topo

PR of the Festival

 

Festival VIDEOMEDEJA 2022

PRODUCTION AND ORGANIZATION
Video Art Association VIDEOMEDEJA

FESTIVAL DIRECTOR
Ivana Sremčević Matijević

ART BOARD
Željko Mandić, Ivana Sremčević Matijević

SELECTION COMMITTEE
Željko Mandić, Srđan Radaković, Ivana Sremčević Matijević

DIRECTOR OF LUNARTIS PROJECT
Saša Matijević

VIDEO AND PHOTO DOCUMENTATION
Željko Mandić, Saša Matijević

COORDINATOR
Saša Matijević

PR
Marijana Topo

TEHNICIANS
Nemanja Jovanović, Ivan Pavlov

VOLONTEERS
Una Gagović, Bojana Stojanov, Sara Mladenović, Tijana Lukić, Čedomir Đurišić