Dubus

Alexei Dmitriev Dubus, 04:09, B/W, Stereo A slow dance of the classical cinema to the music of Zelany Rashoho.

Continue Reading Dubus

Echolalia

Robert Arnold Echolalia, 02:40, Color, Stereo, US, 2003 Eholalija je besmisleno ponavljanje reči ili izraza kod nekih formi demencije i afazije. Pred rat u Iraku, neke reči su ponavljane do…

Continue Reading Echolalia

Travelogue

Robert Arnold Travelogue, 15:00, US, 1991 Travelogue is a pop-mythological and auto-biographical road movie, made entirely out of postcards.

Continue Reading Travelogue

Ship in a Bottle

Robert Arnold Ship in a Bottle, US, 2013 Moj tata je imao mnogo hobija. Njegova ljubav prema maketama aviona nadahnula me je da počnem da pravim stvari još u ranim…

Continue Reading Ship in a Bottle

Triptych

Robert Arnold Triptych, 10:00, PL, US, 2000 Pogled sa prozora koji gleda na Plac Wielkapolski, u Poznanju, Poljska. Kadar ostaje nepromenjen, ali vreme ne. Dva drveta ga dele na trećine.

Continue Reading Triptych

one for tango

Nataša Teofilović one for tango, 5:25; 3D character animation, RS, 2012 Animacija koja povezuje dve teme – metaforu za motion blur i sećanja iz detinjstva na slobodu telesnih pokreta.

Continue Reading one for tango

s.h.e. [videotour]

Nataša Teofilović s.h.e. [videotour], 9:15; 3D character animation & installation, RS, 2006 ‘s.h.e.’ se poigrava sa virtualnošću i sa realnosti. 3D karakteri su prikazani na pet ekrana, gledajući ka posetiocima.

Continue Reading s.h.e. [videotour]

a|symmetry

Nataša Teofilović a|symmetry, 7:57; 3D character animation, RS, 2013 Virtuelna ruka dotiče prazninu virtuelnog prostora.

Continue Reading a|symmetry

Abstract?

Alexei Dmitriev Abstract?, 03.30, Color, Stereo , RU, 2009 Opušten film koji se bavi pojmom apstraktnog.

Continue Reading Abstract?

Triptych

Nina Czegledy Triptych 08:00, Color, Stereo, CA, 1997 Work description is missing. If you are author or producer and would like to submit this data and/or your picture please register…

Continue Reading Triptych

1:1

Nataša Teofilović 1:1, 4:24; 3D character animation & installation, RS, 2010 Rad ‘1:1’ je ‘3D ambiance’ realizacija, animacija 3D karaktera u prostoru. Prikazuje senku nevidljivog virtuelnog karaktera ili virtuelnog karaktera…

Continue Reading 1:1

Hermeneutics

Alexei Dmitriev Hermeneutics, 03:15, BW, Stereo, Russian Federation, 2012 Pohvala Pročišćen komad filmske mašinerije sa dobrim tajmingom u kome su rat i festival redukovani do njihovog najmanjeg zajedničkog sadržatelja – tehnologije.Ratni…

Continue Reading Hermeneutics

The Morphology of Desire (version 3)

Robert Arnold The Morphology of Desire (version 3), Single Channel Video Installation, Color, Stereo,US, 2006 Nagrada Bogdanka Poznanović The first prize in the category of Installations / Net Art was…

Continue Reading The Morphology of Desire (version 3)

Zeno’s Paradox

Robert Arnold Zeno’s Paradox, 05:15, US, 2003 Eksperimentalni digitalni video koji istražuje iluzije filmskog pokreta i dubinu kao posledice Zeno-ovog paradoksa: nema pokreta zato što ono što je pomereno mora…

Continue Reading Zeno’s Paradox