Dubus

Alexei Dmitriev Dubus, 04:09, B/W, Stereo A slow dance of the classical cinema to the music of Zelany Rashoho.

Continue ReadingDubus

Echolalia

Robert Arnold Echolalia, 02:40, Color, Stereo, US, 2003 Eholalija je besmisleno ponavljanje reči ili izraza kod nekih formi demencije i afazije. Pred rat u Iraku, neke reči su ponavljane do…

Continue ReadingEcholalia

Triptych

Robert Arnold Triptych, 10:00, PL, US, 2000 Pogled sa prozora koji gleda na Plac Wielkapolski, u Poznanju, Poljska. Kadar ostaje nepromenjen, ali vreme ne. Dva drveta ga dele na trećine.

Continue ReadingTriptych

one for tango

Nataša Teofilović one for tango, 5:25; 3D character animation, RS, 2012 Animacija koja povezuje dve teme – metaforu za motion blur i sećanja iz detinjstva na slobodu telesnih pokreta.

Continue Readingone for tango

s.h.e. [videotour]

Nataša Teofilović s.h.e. [videotour], 9:15; 3D character animation & installation, RS, 2006 ‘s.h.e.’ se poigrava sa virtualnošću i sa realnosti. 3D karakteri su prikazani na pet ekrana, gledajući ka posetiocima.

Continue Readings.h.e. [videotour]

Triptych

Nina Czegledy Triptych 08:00, Color, Stereo, CA, 1997 Work description is missing. If you are author or producer and would like to submit this data and/or your picture please register…

Continue ReadingTriptych

1:1

Nataša Teofilović 1:1, 4:24; 3D character animation & installation, RS, 2010 Rad ‘1:1’ je ‘3D ambiance’ realizacija, animacija 3D karaktera u prostoru. Prikazuje senku nevidljivog virtuelnog karaktera ili virtuelnog karaktera…

Continue Reading1:1

Hermeneutics

Alexei Dmitriev Hermeneutics, 03:15, BW, Stereo, Russian Federation, 2012 Pohvala Pročišćen komad filmske mašinerije sa dobrim tajmingom u kome su rat i festival redukovani do njihovog najmanjeg zajedničkog sadržatelja – tehnologije.Ratni…

Continue ReadingHermeneutics

Zeno’s Paradox

Robert Arnold Zeno’s Paradox, 05:15, US, 2003 Eksperimentalni digitalni video koji istražuje iluzije filmskog pokreta i dubinu kao posledice Zeno-ovog paradoksa: nema pokreta zato što ono što je pomereno mora…

Continue ReadingZeno’s Paradox